JMP Byggnord AB

HÅLLBARHET & CERTIFIERINGAR

Hållbarhet

JMP Bygg arbetar ständigt med hållbarhetsfrågan där vi värnar om miljö och människor. Vi skall sträva efter ständiga förbättringar och förnyad teknik. Miljöfrågor och arbetsmiljöfrågor är viktiga frågor för oss, där vi noggrant skall följa utvecklingen för att skapa bättre förutsättningar.

Certifieringar

JMP Bygg har inga certifieringar idag men jobbar efter ISO 9001, ISO 14001 och ISO 45001. Vårt mål att inom de närmaste åren skaffa dessa certifieringar samt att miljöcertifiera våra fastigheter.

 

Vill du ha hjälp med renovering?