JMP Byggnord AB

KONTAKTA OSS

Du är alltid välkommen att höra av dig till oss om du har några frågor kring tjänsten eller vill komma i kontakt med oss.

Lämna detta fält tomt

DÄR VI ÄR

JMP Byggnord i korthet

  • Etablerades år 2012 som bolag och år 2018 tillkom byggverksamheten.
  • Omsättning 2019: 1,3 miljoner, prognos 2020: 6 miljoner
  • Verksam i Storstockholm med Rot-arbeten, nyproduktion, förvaltning och byggservice.
  • Verksamt i hela Sverige med nyproduktion.
  • Kvalitets-, miljö och arbetsmiljösystem, ISO 9001, ISO 14001 och ISO 45001.
  • Intyg ledande personer: Bas-U, Bas-P, kvalitetsansvarig, heta arbeten, byggsamordning, installationssamordning, arbetsmiljösamordning, första hjälpen, stenspräckning, arbete höghöjd, ställning 9 meter, ID06.
  • Godkänd för F-skatt, mammor, arbetsgivare.
  • Tjänster: Rot-arbeten, entreprenad, nyproduktion, samverkan, byggservice, fastighetsförvaltning, byggledning, projektering samt kalkyl.

Vill du ha hjälp med renovering?